28-08-11

Afleiding en den horoscoop

Omdat ù anders misschien lang kan wachten tot ik nog eens wat te vertellen heb en omdat ik weinig inspratie heb, wat zegt ge van nog een rondje 'alles wat u altijd al wou weten, maar nooit dorst te vragen'? Ik vond het hier en omdat het nog wel grappige vraagskes zijn doen ik mee.

Eerst de vraagskes vanneigenst, anders kunde nie volgen.

 1. Look up your horoscope for today and tell us how accurate you think it is.
 2. Lyrics to a song that fit your current mood/situation.
 3. The 5 most memorable things to happen to you in 2011.
 4. A short note to each of your exes.
 5. The subject you love(d) most at school/college and why.
 6. 5 things you like about yourself/think you’re good at.
 7. Your opinion on your body and how comfortable you are with it.
 8. Tell us about the last person who text you.
 9. Your current relationship status and how happy you are about it.
 10. 5 things you dislike about yourself/want to change and why.
 11. Tell us about the last person who hurt you.
 12. 3 things that irritate you about people.
 13. A list of things you’d like to achieve in 2011.
 14. Name one thing you’re excited for.
 15. Tell us about something you feel strongly about.
 16. Go to your rss reader, write down the name of the 3 first blogs whose posts appear and tell us who you’d marry, who you’d fuck and who you’d kill.
 17. Something you worry about a lot.
 18. A quote you live by.
 19. A photo of you the last time you went out – tell us about it.
 20. Someone you’re jealous of and why.
 21. On a scale of 1-10, 10 being rediculously happy and 1 feeling rock-bottom, how happy are you today?
 22. A letter to somebody who means a lot to you.
 23. On a scale of 1-10, 10 being flawless and 1 being you couldn’t get any worse, how attractive do you think you are?
 24. List everything you’ve eaten/plan to eat today.
 25. A picture of you a while ago/a picture of you now and your thoughts.
 26. 5 things you look for in a person/relationship.
 27. Tell us about your sexuality – do you think it’s possible to be completely straight?
 28. 5 things you want/need to buy.
 29. The year of your life you loved the most and why.
 30. 3 things you love and 3 things you hate about blogging.

Allé daar gaan we, mijnen horoscoop voor vandaag volgens horoscoop2011.eu

28 augustus 2011 | Tijdens het stappen ontmoet je een pittige persoonlijkheid. Je weet niet goed hoe je moet reageren. Hij of zij heeft iets, maar het is wel een hele uitdaging. Luister naar je gevoel of een dergelijk karakter wel bij je past. Je bent allesbehalve lui. Met niets dan fantastische resultaten. Als single val je als een blok voor een oudere man of vrouw. Geen probleem. Weet alleen goed waar je aan begint. Je bent serieus en vol zelfdiscipline

Tiens, nog rap een ticket naar stockholm boeken , precies, als ik het goed voorheb is den Eric (Jep, mijn crush is terug. Helemaal, sinds seizoen drie. En dubbel zo erg als d'rvoor trouwens. Zucht ende zwijmel enzo. Maal 100 ongeveer) een jaarke ofzo ouder dan ondergetekende. En, who the hell cares of onze karakters matchen dàt is bijzaak hé zeg. Duhuh!

Onnodig te zeggen dat 'stappen' er niet inzit zeker, op de pediatrie van de kliniek van 't Stad.

Edit: Aangezien het in mijnen horoscoop stond én deel uitmaakte van de opdracht ben ik, allesbehalve lui zijnde écht gaan uitzoeken of madam soleil haar voorspelling klopte. Grijns. Ik mikte de jongsten in nen buggy en ging stappen. Heel het geitenpad af, alwaar ik geen kat, en ook geen geit trouwens tegenkwam. Laat staan een pittige oudere persoonlijkheid waarvoor ik als een blok viel. Logisch vanneigenst, ik ben ook niet single. Maar, ik gaf madam soleil nog één kans. Trok verder naar een heusch kasteel en dààr liep ik gelukkig de andere helft van mijn kroost tegen het lijf. Vergezeld van een oma en een opa. De oudere man of vrouw klopte dus wel,Ik kreeg zelfs beide, al was het nu niet bepaald een toevallige ontmoeting. maar kom, zo streng zullen we niet zijn.  Kroost at wat stukjes panne(n)koek en spurtte toen naar de zandbak, vergezeld door een enthousiaste opa en zo kon uw madam nog efkes genieten van een cappucino'ke. Madam soleil faalde schromelijk, maar het werd toch nog een fijne namiddag. Da's ook al iet, niewaar?

 

 

14:48 Gepost door Arabelle in MLZHI (met dank aan de VRT) | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

26-08-11

Ja, ik weet het

't Is lang geleden dat ik nog van mij liet horen. Dat heeft, vanneigenst, wat dacht u dan, een reden. Eerst moest ik bekomen van het door echtgenoot georganiseerde groots verjaardagsgebeuren. Dat gebeuren was wreed plezant en behoefde dus wel wat bekomst. Toen ik nog niet helemaal bekomen was en den opkuis nog maar drie kwart gedaan was, moest ik terug beginnen werken. Allé ge weet wel en toen wou de jongsten toch wel weer vertrekken naar zijn favoriete vakantiebestemming zeker! Den aap. We zitten hier dus weer, weer met een, voor een peuterke toch, extreem groot geschapen klokkenspel. En dat klokkespel bezorgde niet alleen uw madam kopzorgen, maar ook meneer doktoor. En àls meneer doktoor het al niet meer weet, tja dàn slaagt uw madam in paniek, en heeft ze genen tijd en geen goesting om aan u te peizen. Sorry hé.

De zwelling is weg, hij is al 36 u niemeer gedialyseerd en nu kunnen we alleen maar hopen dat zijn buikvliesje voldoende hersteld is om terug te beginnen dialyseren vanavond.

Soit, meer van dezelfde miserie dus met de jongsten zijn nierkes. Ik kan d'r niemeer tegen en ik vermoed dat u het zo stillekesaan ook wel beu bent om altijd 't zelfste te lezen. Tot nader order dus niks te vertellen hier.

13:14 Gepost door Arabelle in MLZHI (met dank aan de VRT) | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

09-08-11

Vriendjes

In tegenstelling tot echtgenoot en, zo lijkt het wel, de rest van de wereldbevolking zegt heel dat feesboekgebeuren uw madam niks niemendal. Tot ze naar een feestje mocht, niet zomaar een feestje maar Den Trouw, mét hoofdletter en daar werden natuurlijk ook foto's mét hoofden genomen. Die foto's mag alleman zien, tenminste alleman die ook op het gebeuren aanwezig was. En in plaats van hoe het in vroeger tijden verliep, namelijk ge bestelt als jong (allé één helft van het koppel toch, gnegne), pasgetrouwd koppel bij uwen fotograaf ne schonen album die ge in de schone plaats in uw kast zet en ge haalt die te pas en te onpas boven as ge bezoek hebt, werden die foto's nu als een wortelke voor uw madam hare neus gehouden. U raadt het al, op feesboek.

Ze zwichtte dus. U kan nu ook vriendjes worden met Arabelle DeMadam. Maar maakt u zich vooral geen illusies, het is uw madam allemaal veel te veel gedoe  en veels te ingewikkeld en hoewel de foto's wreed schoon zijn heeft uw madam ze nu gezien, de kans dat ze nóg eens op dat feesboek total los(s)(t) gaat is klein. Maar as ge u niet kunt houden zal ze bij tijd en wijlen wel eens uitzoeken hoe het daar allemaal werkt. Misschien. Verwacht dus geen gelukkige verjaardagen, proficiatten met de geboorte van uwen zoveelsten kleinen, vind ik leukjes of dies meer. Ge gaat al content mogen zijn als ze ooit zover komt dat ze uw vriendschapsverzoek wil bevestigen. Sorry hé, we zullen hier wel vriendjes blijven. Goed?

15:06 Gepost door Arabelle in MLZHI (met dank aan de VRT) | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

31-07-11

Als echt alles in de soep draait

Wat doet ne mens dan? Er was een tijd dat uw madam dan, ondanks haar overtuigd antiklerikalisme, een kerk binnenstapte en een kaarske aanstak. Dat gaf haar altijd een gevoel van rust en ze putte d'r ook hoop uit. Al die flakkerende vlammeke's die zo hard hun best deden om van die grote donkere stille kerk toch iets gezelligs te maken en daar eigenlijk nog in slaagden ook. Maar op een bepaald moment gebeurt er gewoon té veel op té korten tijd en hebt ge eigenlijk het één nog niet verwerkt en komt het andere d'r al bovenop en doen kaarskes eigenlijk niet veel meer. Integendeel op een bepaald moment zegt ge tegen al die heiligen voor wie die kaarskes gebrand worden "steekt uw f*cking kaarskes waar da't zonlicht nie schijnt. Nem!", wat ze au fond al doen natuurlijk. Uw madam kwam nog nooit een kerk tegen die baadde in het zonlicht, maar dat terzijde.

Op dat moment beseft ge dat ge eigenlijk maar één ding kunt doen en dat is den boel aanvaarden. De vraag is natuurlijk hoe? Zenboeddhisme is niet zo echt aan uw madam besteed en karma-onzin ook niet. Yoga en meditatieoefeningen zeggen haar ook niet veel en als er iéts is waar ze het groengeelgespikkeld sch**t van krijgt en de seskes d'r bovenop dan zijn het peuten of paten allerhande.

En juist op dàt moment spendeert ge ne fantastische namiddag, waarin eigenlijk niks speciaals gebeurt. Gewoon gij, uwen echtgenoot en uw kroost die gezellig op bezoek gaan bij vrienden. Uw kroost dat zich rotamuseert met ne plantenbak brak water en wat modder, uwen echtgenoot die op't gemak een sigaretje kan roken en een glaske goei wijn kan drinken en gij die zomaar, zonder aanwijsbare reden, ineens gewoon gerust zijt en niet piekert over hoeveel vieze bacteriën er in brak regenwater zitten; hoe die witte broekskes ooit weer proper te krijgen zijn; hoeveel verantwoord voedsel er door kroost al dan niet naar binnen wordt gespeeld of wat de vrienden in kwestie wel niet zullen denken van u als moeder omdat ge uw kinders binnen de vijf minuten na binnekomst vies laat worden.

Uiteindelijk is een soep met vanalles in, nog het lekkerst, niewaar?

22:29 Gepost door Arabelle in MLZHI (met dank aan de VRT) | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-07-11

Pauze

Uw madam is herstellende van haar mysterieuze infectie, hare jongsten is herstellende van zijn elfendertigste operatie, haren oudsten wordt verder groot en eet al bijkanst alleen, echtgenoot werkt veel en lange dagen, de sloor en zo staat 't leven dan efkes op pauze. Met duttekes over de noen van de drie thuisblijvers, moezaam wat eten bij de twee herstellenden en veeeeeeel spelen tussen moeder en zonen.

Een pauze'ke dat is zo slecht nog nie. Toch nie als't schoon weer is, gelijk de laatste dagen.

23:54 Gepost door Arabelle in MLZHI (met dank aan de VRT) | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

29-06-11

Fatsoen

Er was een tijd dat uw enkels tonen in 't openbaar onfatsoenlijk was. Dat was misschien een beetje te veel van het goede, alhoewel wat ge tijdens korte hitegolfkens over 't straat ziet lopen doet ieder weldenkend mens met weemoed terugdenken aan die heerlijke tijden, en fatsoen heeft natuurlijk niet alleen met kledij of een gebrek daaraan te maken, maar toch. Dat uw madam birkenstocks en andere sletsachtigen not done vindt om buitenshuis te dragen wist u al, dat hetzelfde geldt voor sweaters, uitgeflodderde trainingsbroeken, zichtbare vaalgrijs gewassen bh-bandjes en witte sokken kon u ongetwijfeld vermoeden.

Maar fatsoen gaat verder. Fatsoen gaat ook over niet lopen eten op straat. Allé toch voor uw madam. Zeg nu zelf; ziet ge u al lopen, uw smoske naar binnen werkend, met dat ene schijfke tomat dat dreigt van tussen uw broodje te vallen en die klodder cocktailsaus die gevaarlijk naar beneden drupt? Neen? Kijkt eens in een etalagevenster op dat moment, ge ziet er niet uit.

Fatsoen gaat over een pardonneke als ge uwe nies nie kunt inhouden op den trein, of op uwen bureau die ge deelt met collega's. Over uw voordeur niet opentrekken in uwe négligé (tenzij ge a special someone verwacht natuurlijk, al zou uw madam er dan nog een elegant satijnen kamerjaske overgooien, ge weet nooit, niewaar?) Over eten met mes en vork (behalve als uw avondmaal uit chips bestaat) en niet telefoneren terwijl ge iets aan 't eten zijt. Over een normale ringtone als uw gsm rinkelt en geen motherf*kker-rap lieke.

Of is uw madam nu hopeloos ouderwets en moet ze haar alter ego veranderen in Mrs. Bouquéééét?

22:04 Gepost door Arabelle in MLZHI (met dank aan de VRT) | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

27-06-11

Een kwestie van perceptie

Allé, dat is't dan. Uwen doktoor stuurt u naar de kliniek voor "plakken" en ge moet er blijven. Als ge daar dan ligt te wachten, doodmoe want 't halven de nacht en koortsig want goe ziek komt er een madammeke u vragen of ge "een kommerke allieën of met twieën" wilt. Nu kan ik u vertellen, als ge na 19 maand onderbroken nachten eindelijk de kans krijgt om eens een paar nachten door te slapen, dan is het lààtste wat ge wilt een rochelende medemens naast uw bed. Of zo enen die alle vijf voet "juffraaaaaa! kanternekier ieën kommen mê een fles veur te woateren" roept. Of iemand die haar beklag doet over het geringe aantal koekskes in de doos, en in een doos papieren zakdoekskes zit te zoeken (hilarisch, dat wel). Soit ge wilt natuurlijk ook zélf ongegeneerd bh-loos in uw ziekenhuisbed liggen. Voor uw madam "een kommerke allieën" dus.

En dat krijgt ge. Met zonnewering. Geen gordijnen, geen rolluiken, geen luiken, zonnewering. De verduisteringsgraad van een vliegenraam. Ter uwer info, in dezen tijd van 't jaar is 't licht tot half elf 's avonds en licht om half vijf 's morgens. Ge hebt ook een wc'ke. Met twee deuren, één aan uw kamerke en één aan de kamer van de rochelende medemens in de kamer nààst u. Ge moet daar echt aan peinzen. Het kan altijd gebeuren dat ge dat niet doorhebt en dus gewoon op 't wc zit terwijl die medemens de deur wagewijd opengooit met een kamer vol bezoek om zélf 't wc te bezoeken. En natuurlijk heeft hij ook twee hulpvaardige verpleegsters naast zich staan dan. Genant. Ik kan het u zeggen. Om van de schrik te bekomen zoekt ge de afstandsbediening van den tv en wilt ge wat naar vitaya kijken, of teleshopnet desnoods. Ge vindt geen afstandsbediening. Ge kunt ook nie naar den tv kijken, want ge hebt geen tv-kaart. Dàt kost tien euro en oneffen en moet ge aangeven bij opname. Zucht.

Ge verstaat, als ze u dan na nen dag of twee komen vragen "gij hadt een eersteklassekommerke gevroagd?" dat ge dan efkes moet nadenken wat ze bedoelen.

Er is naar het schijnt ook een super eersteklassekamer met douche. Help mij onthouden dat ik daar de volgende keer aan denk.

09:34 Gepost door Arabelle in MLZHI (met dank aan de VRT) | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |