19-04-11

Asperges

Probeer het maar eens, u serieus houden wanneer één van uw bazen vertelt dat hij zijn eerste asperges heeft opgegeten en dat ze lekkerrrr waren (met een dikke L) terwijl hij u de week ervoor heeft geattendeerd op een blog en met trots verwees naar zijn aldaar verschenen (en uw madam citeert) "licht erotisch verhaal over asperges".

And again, weer nen helen hoop clichés over ambtenaren bevestigd.

 

16-03-11

Oproep

Ok, ge zijt depressief. Uw zoon of dochter zijn (of haar) nierkes werken niet, of het hart, of de longskes, of de hersenkes, of... Uw moeder is dood, of uw vader. Uw lief heeft het uitgemaakt op valentijn, ge zijt falikant gebuisd in uw eerste jaar psychologie of iet in dien aard, uw hersenen maken uit hun eigen niet genoeg serotonines aan, of endorfines, soit, waarom doet er niet toe, ge zijt depressief. Uw madam zal dan , als ze u kent tenminste, de eerste zijn die u ne welgemeende morsusketoch én een schouder om op te huilen aanbiedt.

Maar ge zijt écht depressief, dus die morsusketoch haalt nie uit en diene schouder ook niet, er moet iets gedààn worden. Ge probeert u voor ogen te houden dat de nierkes, hartsjen, longskes, hersekens, whatever van uw kinneke ooit wél zullen werken of toch goed genoeg, dat uw moeder (of uw vader) in den hemel is (of nie) dat uw ex lief ooit ook wel eens zal gedumpt worden op valentijn, dat een jaar bissen helemaal nie erg is, ge slikt pillen die uw hersenen leren hoe ze serotonine moeten aanmaken, ge eet tsjoklat voor de endorfines (of ge gaat sporten, of, als ge een vrouw zijt, ge koopt schoenen of kleren of kussenslopen). Fin ge probéért het leven door een roze bril te zien. maar ook dàt lukt niet. Opnieuw zal uw madam, als ze u kent tenminste, dat voor u verschrikkelijk vinden en u proberen opbeuren.

Maar er is geen opbeuren aan, ge wilt al diene zever niet meer op uw dak, ge wilt wég, de zwarte leegte in. Okee, uw madam kan zelfs dàt verstaan.  Maar astemblieft, àls ge écht zodanig depressief zijt dat ge't helemaal niet meer ziet zitten, pakt dan een ongezonde dosis slaappillen en spoelt die weg met een ongezonde dosis alcohol, of gaat in een warm bad liggen en snijdt uw polsen over, springt van een brug (een hoge welteverstaan) naar beneden, verdrinkt u in de dichtsbijzijnden waterloop, maar springt niet (dat is dus N.I.E.T.) onder nen trein. Ten eerste is de kans dat dat mislukt redelijk groot en let's face it, als ge het leven al niet rooskleurig kon bekijken mét ledematen en zonder rolstoel gaat ge dat ook niet kunnen zónder ledematen en mét rolstoel, ten tweeden kost dat, tenzij ze goed verzekerd zijn, uw nabestaanden handenvol geld. Ja, gij hebt er genen last niemeer van maar iemand moet opdraaien voor de kosten die de Staat moet maken om uwe rommel op te ruimen hé. En geldzorgen zijn ook een belangrijke oorzaak voor zelfmoorden en ge wilt toch niet op uw geweten hebben dat uw vader of moeder (als ze al niet dood waren) of vrouw of kinnekes of broers of zusters het ook allemaal niet meer zien zitten zeker? En, ten derden, het feit dat gij onder nen trein springt zorgt ervoor dat honderden andere mensen minstens drie uur vastzitten. Drie uur! Weet ge wat dat is als ge 's morgens om kwart voor zes uit uw bed zijt gekropen na nen drie keer onderbroken nacht omdat ge vol frisse moed opnieuw aan het werk wilt gaan en dus vroeg wilt beginnen en ge in plaats van om half acht pas om half tien op de werkplek arriveert? Awel, uw madam zal het u zeggen, dàt is om van een brug te springen as ge zoiet tegenkomt!

Met excuses voor het sarcasme. Bij deze weet u nu ook: verwacht van uw madam géén medeleven als ge om zeven uur 's morgens de rest van haren dag naar de kl... helpt. Depressief of niet.

10-10-10

Gelijkekansenbeleid

Drie jaar lang was uw madam een gemotiveerde medewerker van de groten baas bij haar op het werk. Drie jaar lang liep ze de benen van onder haar gat, had ze meer dan eens discussies met echtgenoot over de invulling van het begrip 'ambtenaar' en deed ze hetzelfde werk van iemand die in de hiërarchische ladder (en dus ook de loonladder, want aan de staat hangen die twee samen) vér boven haar uitstak. Zonder ne cent meer te verdienen, dat spreekt.

Toen kon uw madam twee onnozele vergaderingskes die de baas persé op die dag wou en niet op een andere dag, niet bijwonen omwillen van wat men noemt 'familiale omstandigheden', u weet wel waarover het gaat. En plots is uw madam beleidsmedewerker af. Zomaar. Op vijf minuten tijd. Oh, natuurlijk zijn er objectieve redenen, frappant alleen dat die objectieve redenen pas boven water komen op de moment dat de baas zijn vergaderingskes niet kan houden op de dag die hem blieft.

Gelijkekansenbeleid aan de overheid, laat me niet lachen. En vrouwenemancipatie, serieus blijven hé. Vrouwen aller landen, maakt uzelve niks wijs, van zodra ge moeder wordt, telt ge voor de rest niet meer mee. Vrouwen aan de haard, dat is eigenlijk feitelijk nog steeds de natte droom van elke man.

27-07-10

Ebdedanualgeweten

Uw madam haar blog is blijkbaar een sociaal netwerk en derhalve is haar de toegang ontzegt vanop de werkplek.

Waar moet een mens zich dan mee bezig houden op de werkplek, als ze vragen mag. En hoe moet ne mens dan haar lezers entertainen.

Allé na.

31-05-10

Ach ja

Het zal voor binnen tien jaar zijn. Erg teleurgesteld is uw madam er niet onder. Slagen zou een klein mirakel geweest zijn, en mirakels houdt ze liever in petto voor haar jongste spruit. Die kan het tenminste écht gebruiken, helaas krijgt hij er vooralsnog ook geen.

Enfin, u bent voorlopig verlost van duimgedraai en kaarskesgebrand, ook een opluchting waarschijnlijk.

11-05-10

Héhé

Het is achter de rug. En als uw madam het deze keer niet haalt duurt het nog minstens een jaar of tien voor ze nog eens een kans krijgt. Tegen dan slaapt het kroost hopelijk al een hele nacht door en kan een mens al eens "Ssst! Mama moet studeren" roepen.

Geheel terzijde maar daarom niet minder belangrijk was vandaag vandeneerstekeer ook een test in "hoe erg wordt het kroost gemist". Ik zal het u vertellen: ontzettend hard. Uw madam zat nog geen kwartier op de trein en ze wou er alweer uit, terug naar huis om mee te lachen en te kirren op de speelmat. Dat wordt nog wat binnen zes dagen. Gelukkig kan een mens met een depressie gemakkelijk hervallen.

 

03-05-10

Motivatie gevraagd

Het (u weet wel) is er op 11 mei. Motiveert u mij nog eens lieve belastingbetalertjes, want spelen met het kroost is ineens een pak plezieriger dan de beginselen van behoorlijk bestuur in mijn kop proberen rammen.

Zal ik u wat motivatiemateriaal aan de hand doen?

  • twee à drie dagen thuiswerk (alhoewel, thuiswerk met kroost thuis, hmmm);
  • een verdubbeling (ongeveer toch) van mijn loon;
  • het bovenstaande voor de rest van mijn dagen, zélfs na dat ik de pensioengerechtigde leeftijd heb bereikt;
  • tien extra dagen verlof per jaar;
  • géén laatavondvergaderingen meer.

Wreed hé, dat ne mens zelfs mét dit lijstje nog niet gemotiveerd geraakt om erop te vliegen.